De volgende informatie is ten aanzien van de inhoud van deze website.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Meubelhallen Kolham. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meubelhallen Kolham. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Meubelhallen Kolham en haar medewerkers betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site. Desalniettemin kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Meubelhallen Kolham en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Meubelhallen Kolham behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.